...bij kinderen van 0 - 18 jaar

 

Taalstimulatie bij kinderen met auditieve problemen of problemen met het begrijpen van taal en/of taalproductie 

Leerproblemen: moeilijkheden op vlak van rekenen, lezen en spelling

Slikproblemen en afwijkend mondgedrag

Kind in ontwikkeling

Eric Sasselaan 65
2020 Antwerpen

info@kindinontwikkeling.be

Ond. nr. BE 0661 571 078
IBAN BE90 7512 0821 9432